วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พิธีบวงสรวงถวายเครื่องราชสักการะแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรี ณ ค่ายตากสิน ใน ๑๔ มิถุนายนน

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๑๕ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงถวายเครื่องราชสักการะ แด่ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในพื้นที่ค่ายตากสิน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระปรีชาสามารถของ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย อีกทั้งยังเป็นสถานที่ให้ประชาชนทั่วไปได้ถวายราชสักการะน้อมระลึกถึงดวงพระ วิญญาณของพระมหาวีรกษัตริย์ผู้กู้ชาติ มหาราชกู้แผ่นดินผู้ยิ่งใหญ่ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์การรบที่สำคัญของพระองค์ โดยจะดำเนินการก่อสร้างบริเวณพื้นที่สนามเทนนิส กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน (ค่ายตากสิน) และดำเนินการทำพิธีบวงสรวงถวายเครื่องราชสักการะแด่องค์สมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี      (ที่มา : กปช.จต.)