วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

อินเดียและรัสเซียเตรียมจัดการฝึกผสมทางเรือ Indra-2014

อินเดียและรัสเซียเตรียมจัดการฝึกผสม ทางเรือ Indra-2014 ในห้วงกลางกรกฎาคม ๒๕๕๗ บริเวณทะเลญี่ปุ่น โดยอินเดียจะส่งเรือรบ จำนวน ๔ ลำ เข้าร่วมฝึกกับกองเรือภาคแปซิฟิกของรัสเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านการก่อการร้ายและการปกป้องผลประโยชน์ของชาติ อนึ่ง การฝึกผสมทางเรือ Indra จัดการฝึกปีเว้นปี ล่าสุดจัดการฝึกบริเวณนอกชายฝั่งนครมุมไบเมื่อปี ๒๕๕๕
(ที่มา : ขว.ทร.)