วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ผู้บัญชาการทหารเรือ เข้ารับพระราชทานวุฒิบัตรกิตติมศักดิ์และเข็มแสนยาธิปัตย์

วันนี้ (๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ ฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทาง ทหารชั้นสูง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๔ นาย ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร ในการนี้ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เข้ารับพระราชทานวุฒิบัตรกิตติมศักดิ์และเข็มแสนยาธิปัตย์ ร่วมกับ พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ปลัดกระทรวงกลาโหม, พลเอก ไพบูลย์ คุมฉายา ผู้ช่วย ผู้บัญชาการทหารบก และ พลเอก อักษรา เกิดผล เสนาธิการทหารบก
         การประดับเข็มนภยาธิปัตย์ให้ประดับที่กึ่งกลางกระเป๋าบนข้างขวาของเสื้อเครื่องแบบทหาร ถ้าเป็นเสื้อไม่มีกระเป๋าให้ประดับที่อกเสื้อข้างขวาในแนวเดียวกับกึ่งกลางกระเป๋าบน สำหรับบุคคลภายนอกให้ประดับเข็มนภยาธิปัตย์ในลักษณะเดียวกัน (ที่มา : กพ.ทร.)