วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ออสเตรเลียผลักดันเรือของผู้อพยพกลับไปยังน่านน้ำอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา มีรายงานว่า กองทัพเรือออสเตรเลียได้ผลักดันเรือของผู้อพยพ ประกอบด้วย ชาวอินเดีย ๑๓ คน เนปาล ๒ คน และบังกลาเทศ ๑ คน ที่ไปถึงเกาะคริสต์มาสของออสเตรเลียเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กลับไปยังน่านน้ำของอินโดนีเซียหลังจากกักตัวไว้ ๔ วัน อินโดนีเซียได้ตรวจพบเรือดังกล่าวใกล้กับเมือง Kupang ในติมอร์ตะวันตก เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียนำเข้าหารือกับออสเตรเลียระหว่างการประชุมสุดยอดว่าด้วยผู้แสวงหาที่พักพิง ซึ่งจัดโดยสำนักงานข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNHCR) และองค์การระหว่างประเทศ เพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ที่จาการ์ตา เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘       (ที่มา: ขว.ทร.)