วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมายกำหนดการ พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

หมายกำหนดการพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานครวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
- เวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น. พระราชกุศลออกพระเมรุ ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหารวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
- เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น. เชิญพระโกศ จากตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร โดยขบวนพระอิสริยยศ ไปยังพระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
- เวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น. พระราชทานเพลิง ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
- เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
- เวลาประมาณ ๐๗.๐๐ น. เก็บพระอัฐิ ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหารวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
- เวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น. งานพระราชกุศลพระอัฐิ ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหารวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
- เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์ถวายพรพระ ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร 
- เวลา ๑๒.๐๐ น. บรรจุพระสรีรางคาร ณ พระวิหารเก๋ง วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหารทั้งนี้ รัฐบาลขอเชิญชวน ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชน แต่งกายชุดสีดำในวันพระราชทานเพลิงพระศพ (๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘) เพื่อเป็นการถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยพร้อมเพรียงกัน (ที่มา:สำนักนายกรัฐมนตรี)