วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

อินเดียประสบความสำเร็จในการป้องกันภัยคุกคามทางทะเล

เมื่อ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายกิรัณ ริชีชู รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอินเดีย แถลงว่า ในรอบ ๑๑ เดือนที่ผ่านมารัฐบาลอินเดียประสบความสำเร็จในการรักษาความปลอดภัยบริเวณชาย ฝั่งและป้องกันภัยคุกคามทางทะเล ซึ่งนอกจากกลุ่มก่อการร้าย Lashkar-e-Taiba (LeT) ที่พยายามใช้เส้นทางทางทะเลเพื่อเข้าไปก่อเหตุในเมืองมุมไบแล้ว ยังพบกลุ่มก่อการร้ายอีกหลายกลุ่มที่มุ่งทำลายสันติภาพและความสงบเรียบร้อย ในประเทศ อย่างไรก็ตาม อินเดียจะยังคงเพิ่มการรักษาความปลอดภัยบริเวณชายฝั่งให้เข้มงวดยิ่งขึ้นรวม ทั้งบูรณาการระบบรักษาความมั่นคงทั้งหมด (ที่มา : ขว.ทร.)