วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ขอเชิญชวนร่วมออกแบบปกสูจิบัตรการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒

คณะกรรมการการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ขอเชิญชวนข้าราชการกองทัพเรือร่วมกันอออกแบบปกสูจิบัตรการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒ โดยสูจิบัตรมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเดินตามรายพระยุคลบาทในปีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และความสนุกสนามร่าเริงของประชาชน
         ผู้ที่สนใจร่วมออกแบบปกสูจิบัตรการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒ กรุณาส่งรูปหน้าปก ฯ หรือไฟล์งาน ได้ที่ กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ หรือฝ่ายควบคุมและประเมินราคาสิ่งพิมพ์ กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๕๖๒๐ หรือ E-mail kprint 55620@hotmail.com ภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการพิมพ์รายชื่อเพื่อเป็นเกียรติ ประวัติ
(ที่มา : สบ.ทร.)