วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เชิญชวนสวมเสื้อแจ็กเกตและเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำเสื้อแจ็กเกตและเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ฯ สำหรับสวมใส่เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ ฯ ในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ จำนวน ๒ แบบ คือ เสื้อแจ็กเกตสีขาว ราคาตัวละ ๖๐๐ บาท และเสื้อโปโลสีม่วง ราคาตัวละ ๒๖๐ บาท ซึ่งออกแบบถูกต้องตามข้อกำหนดของสำนักราชเลขาธิการ
          สนใจติดต่อซื้อเสื้อประดับตราสัญลักษณ์ ฯ ได้ที่ ร้านค้าสวัสดิการ สำนักงานปลัดสำนักนายก รัฐมนตรี ชั้น ๒ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ หรือสั่งซื้อได้ทาง E-mail : welfare@opm.go.th และทางธนาณัติ โดยเปิดรับการสั่งซื้อตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.opm.go.th (ที่มา : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)