วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558

กรมการขนส่งทางบก งด ให้บริการรับชำระภาษีรถ ในช่วงเทศกาลปีใหม่

เนื่องจากวันเสาร์ที่ ๒ และวันอาทิตย์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นวันหยุดต่อเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะต้องดำเนินกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งทั่วประเทศ จัดเจ้าหน้าที่ออกตั้งจุดตรวจความพร้อมและอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยในการเดินทางแก่ประชาชน กรมการขนส่งทางบกจึงของดให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ๑๔ สาขา ได้แก่ สาขาลาดพร้าว รามอินทรา รัชดาภิเษก บางปะกอก เพชรเกษม อ่อนนุช สุขาภิบาล ๓ บางบอน สุวินทวงศ์ แจ้งวัฒนะ บางใหญ่ สำโรง ศรีนครินทร์ และ บางนา ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลรามอินทราและเซ็นทรัลลาดพร้าว รวมทั้งศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค โดยจะเปิดให้บริการตามปกติในวันเสาร์และวันอาทิตย์ถัดไป สำหรับประชาชนที่มีความประสงค์จะชำระภาษีรถประจำปีในวันหยุดต่อเนื่องเทศกาลปีใหม่สามารถเลือกใช้บริการชำระภาษีรถผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.dlte-serv.in.th หรือผ่านโทรศัพท์มือถือบนเครือข่าย AIS และ True move ซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว และสามารถดำเนินการได้ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ หรือการชำระภาษีรถผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีรถประจำปี (ป้ายวงกลม) ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุภายใน ๑๐ วัน นับจากวันที่ ชำระเงิน ทั้งนี้เจ้าของรถสามารถชำระภาษีรถได้ล่วงหน้าก่อนครบกำหนด ๓ เดือน เพียงนำหลักฐาน การทำ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถมาแสดง สำหรับรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน ๗ ปี ขึ้นไป หรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน ๕ ปีขึ้นไป ต้องมีใบรับรองการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) มาแสดงด้วย โดยจะมีสมุดคู่มือจดทะเบียนรถหรือไม่ก็ได้ รวมถึงรถที่ติดตั้งแก๊สต้องมีหนังสือรับรองการตรวจสอบและทดสอบตามระยะเวลาที่กำหนดด้วย(ที่มา : กรมการขนส่งทางบก)