วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558

แจ้งข่าวการสำรองที่นั่ง ล่องเรือฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่า

ตามที่กิจการหอประชุมกองทัพเรือ จัดโปรแกรมสุดพิเศษส่งท้ายปี ล่องเรือชมทิวทัศน์ สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ นั้น ขอเรียนให้ผู้สนใจทราบว่าขณะนี้ที่นั่งมีผู้สนใจติดต่อจองเต็มจำนวนแล้วจึงแจ้งมาให้ผู้สนใจทราบ