วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เชิญชม “รายการบัวชมพูพาเที่ยว”

ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร พนักงานและลูกจ้างกองทัพเรือ และครอบครัว ติดตามรับชม “รายการบัวชมพูพาเที่ยว” ตอน หอศิลป์ เจ้าพ่อหลวง ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๗ ในวันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๐๐ น. โครงการหอศิลป์พ่อหลวงเฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบด้วยอาคารดิน ขนาดความกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๐ เมตร จำนวน ๔ อาคาร และอาคารรูปทรงแปดเหลี่ยม ความกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖ เมตร จำนวน ๑ หลัง บริเวณผนังของอาคารทั้ง ๒ ด้าน ภายในอาคารดิน จะจัดการแสดงพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่พระชนมายุ ๑ พรรษา ถึงปัจจุบัน ที่ได้รับมอบจากศิลปิน ที่มีชื่อเสียง จากทั่วประเทศ จำนวน ๘๔ ภาพ มาจัดแสดง ส่วนพื้นที่ตรงกลางจัดเป็นซุ้มนิทรรศการ อาคารละ ๒ ซุ้ม จัดแสดงพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลักการทรงงาน ขั้นตอน การทรงงาน และโครงการในพระราชดำริ สำหรับอาคารแปดเหลี่ยมนั้น ใช้เป็นที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธบูรพาปาริสุทธิ์ ซึ่งกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ร่วมกับประชาชนจัดสร้างขึ้นทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอเข้าชมศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ และหอศิลป์เจ้าพ่อหลวงเฉลิมพระเกียรติฯ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด(ที่มา:กปส.สลก.ทร.)