วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลทัพเรือภาคที่ ๒ และทัพเรือภาคที่ ๓