วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

กรมการจัดหางาน กำหนดจัดงาน “นัดพบแรงงาน”

 กรมการจัดหางานกำหนดจัดงาน “นัดพบแรงงาน” ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์บริการจัดหางาน เพื่อคนไทย ชั้น ๑ อาคาร ๓ กรมการจัดหางาน หรือตึก สีลูกกวาด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ว่างงาน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน สมัครงานและสัมภาษณ์งาน กับนายจ้าง / สถานประกอบการโดยตรง โดยมีบริษัทชั้นนำร่วมรับสมัครงานกว่า ๒๐ บริษัท รับผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ถึงระดับปริญญาตรี มีตำแหน่งงานว่างกว่า ๒,๐๐๐ อัตรา เช่น วิศวกร พนักงานบัญชี พนักงานการเงิน โปรแกรมเมอร์ พนักงานธุรการ พนักงานฝ่ายผลิต เป็นต้น นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการแนะแนวอาชีพ และให้คำปรึกษาด้านอาชีพ การสาธิตอาชีพและทดลองการปฏิบัติ ได้แก่ การแต่งนาฬิกาปลุกด้วยผ้าลูกไม้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๕ ๒๒๖๐ หรือ สายด่วนกรมการจัดหางานหมายเลข ๑๖๙๔(ที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย)