วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เวียดนามรับมอบเรือจากญี่ปุ่น ๒ ลำ

เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีรายงานว่า เวียดนามรับมอบเรือจากญี่ปุ่น จำนวน ๒ ลำ ที่ท่าเรือดานัง ทั้งนี้ ญี่ปุ่นสัญญาจะให้เรือประมงแก่เวียดนาม จำนวน ๖ ลำ เพื่อดัดแปลงไปใช้สำหรับลาดตระเวนในทะเลจีนใต้ รวมทั้งตกลงจะจัดหาอุปกรณ์และเทคโนโลยีให้เวียดนามด้วย  ทั้งนี้ การส่งมอบเรือของญี่ปุ่นมีขึ้นในห้วงเดียวกับที่สหรัฐ ฯ ประกาศจะมอบเรือให้แก่เวียดนามอย่างน้อย ๕ ลำ เพื่อนำไปใช้ในหน่วยยามฝั่งของเวียดนาม (ที่มา : ขว.ทร.)