วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

บทความแนวความคิดทางธรรม เรื่อง แก้โฉลกสีวิถีพุทธ

กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรมในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่องแก้โฉลกสีวิถีพุทธในหมู่คนไทยที่ใช้รถยนต์ในปัจจุบัน มีคนจำนวนหนึ่งนิยมเขียนข้อความบอกสีรถของตน ให้ผิดไปจากความเป็นจริง เช่น “รถคันนี้สีน้ำเงิน” หรือ“รถคันนี้สีแดง” ทั้ง ๆ ที่รถคันนั้นสีขาวหรือ สีเขียว เป็นต้นในแง่โหราศาสตร์ คตินิยมดังกล่าว เจ้าของรถมิได้เขียนบอกเพื่อหลอกคนอื่น แต่จงใจเขียนบอกเพื่อหลอกตัวเอง เป็นการแก้เคล็ดสีรถให้ถูกโฉลกตามคติความเชื่อทางด้านโหราศาสตร์ และเป็นการแก้ปัญหาเชิงป้องกันสิ่งที่ไม่ดีต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดมีตามมาได้ คติความเชื่อดังกล่าวสามารถแก้เคล็ดหรือแก้ไขสิ่งร้ายให้กลายเป็นดีได้จริงหรือไม่ คงยากที่จะยืนยัน แต่ในแง่จิตวิทยา กล้ายืนยันได้ว่า สามารถช่วยบรรเทาความวิตกกังวล ความไม่สบายใจและเสริมขวัญกำลังใจให้เจ้าของรถคันนั้นได้อย่างมาก ทั้งยังสอดรับกับพุทธวิธีแก้ปัญหา ที่สอนให้เลือกแก้ปัญหาที่สาเหตุภายใน คือ ตัวเอง แทนการเลือกแก้ปัญหาที่สาเหตุภายนอก ในกรณีนี้ คือ ต้องไปจ้างทำสีรถใหม่ทั้งคัน ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ หรือไม่ก็ต้องซื้อรถคันใหม่ โดยเลือกสีรถให้ถูกโฉลกตามความเชื่อของตนเอง ซึ่งนอกจากจะต้องจ่ายค่ารถแพงขึ้น ต้องรอเวลารับรถนานกว่าปกติแล้ว ยังมีข้อจำกัดในทางการเงินเป็นตัวแปรสำคัญอีกด้วยการเขียนข้อความบอกสีรถให้ผิดจากความเป็นจริง เพื่อหลอกความรู้สึกตัวเองเช่นนี้ มีอุปมาว่า นักแก้ปัญหาร้อนแดดที่ดี จะเลือกแก้ปัญหาที่เกิดจากอากาศร้อนเพราะแสงแดด ด้วยการหาหมวกใส่ ใช้ร่มกั้น หรือไม่ก็อาศัยเงาไม้เป็นร่ม ซึ่งแก้ไขได้ง่ายกว่าการยอมทนฝืนยืนร้อนอยู่กลางแดด และอ้อนวอนให้ใครก็ได้ช่วยขึ้นไปดับดวงอาทิตย์ให้ที ซึ่งนอกจากจะเป็นการคิดแก้ปัญหาที่สาเหตุใหญ่ภายนอกที่ยากเกินกว่าจะแก้ไขแล้ว ยังไม่นับเนื่องในแนวทางแก้ปัญหาที่ดีตามวิถีพุทธอีกด้วย เพราะการใช้รถอยู่บนพื้นฐานของความประมาท ก็ย่อมตกอยู่บนความทุกข์เดือดร้อนอย่างแน่นอน ไม่ว่ารถคันที่ขับอยู่นั้นจะสีอะไร(ที่มา : อศจ.ยศ.ทร.)