วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

กำหนดการแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ และหมายเลข ๔

 ตามที่กองทัพเรือ อนุมัติหลักการให้กำลังพลแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ และหมายเลข ๔ ในวันสำคัญต่าง ๆ นั้น โดยในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ กำหนดให้กำลังพลแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ ดังนี้- วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ วันก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว- วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช(ที่มา : กพ.ทร.)