วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า แจ้ง งดรับผู้ป่วยฝากครรภ์ใหม่ ใน ๑๙ ตุลาคม ศกนี้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ของดรับผู้ป่วยฝากครรภ์ใหม่ในวันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘  เนื่องจากแพทย์ไปราชการจำนวนมาก  กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม ขอแจ้งให้ประชาชนทั่วไปและผู้ที่ประสงค์จะฝากครรภ์ทราบโดยทั่วกัน
สอบถามข้อมูลได้ที่ กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๖๔๖ (ที่มา : กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม)