วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558

กองทัพเรือสิงคโปร์และกองทัพเรืออินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพร่วมการฝึก WP MCMEX ครั้งที่ ๖

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีรายงานว่า กองทัพเรือสิงคโปร์และกองทัพเรืออินโดนีเซีย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกต่อต้านทุ่นระเบิดภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตก (WP MCMEX) ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๕ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ บริเวณช่องแคบสิงคโปร์และน่านน้ำเกาะบินตันของอินโดนีเซีย โดยมีเรือรบ ๑๓ ลำ ยานใต้น้ำ ๕ กลุ่ม และกำลังพลกว่า ๘๐๐ คน จาก ๑๖ ประเทศ ได้แก่ สหรัฐ ฯ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา ชิลี ญี่ปุ่น บังกลาเทศ เปรู เกาหลีใต้ บรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ เข้าร่วม (ที่มา : ขว.ทร.)