วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการทหารเรือสาธารณรัฐอินเดีย

วันนี้ (๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๕.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การรับรอง พลเรือเอก Rabinder Kumar Dhowan ผู้บัญชาการทหารเรือ สาธารณรัฐอินเดีย เข้าเยี่ยมคำนับ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกองทัพเรือ ณ ห้องรับรอง อาคารส่วนบัญชาการกองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือสาธารณรัฐอินเดีย ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ จำนวน ๑ กองร้อย ณ ลานหน้าอาคาร กองบัญชาการกองทัพเรือ
        การเดินทางเยือนประเทศไทยของผู้บัญชาการทหารเรือสาธารณรัฐอินเดีย และภริยา พร้อมคณะ ในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นการเยือนตามการเชิญของผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดี ระหว่างกองทัพเรือ - กองทัพเรืออินเดีย
        กองทัพเรือและกองทัพเรืออินเดีย มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยือนของผู้บังคับบัญชาระดับสูง มีการฝึกและเยี่ยมเยือนเมืองท่า ระหว่างปี ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน การส่งเรือเข้าร่วมกิจกรรมทางเรือนานาชาติ การลาดตระเวนร่วมทางทะเล และการประชุม Navy to Navy Staff Talk จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยผลัดกันเป็นเจ้าภาพ นอกจากนี้ กองทัพเรือและกองทัพเรืออินเดียมีความร่วมมือกันด้านการแลกเปลี่ยนการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ (ที่มา : ขว.ทร.)