วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ เป็นประธานเปิดนิทรรศการการจัดการความรู้ของกรมพลาธิการทหารเรือ

วันนี้ (๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเรือตรี ศักดิ์สิทธิ์ ยังวิจิตร เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการการจัดการความรู้ของกรมพลาธิการทหารเรือ ณ ห้องพลาร่วมใจ อาคารอเนกประสงค์ กรมพลาธิการทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
         การจัดแสดงนิทรรศการการจัดการความรู้ของกรมพลาธิการทหารเรือในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ และเปิดให้ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการการจัดการความรู้ในโอกาสนี้ด้วย (ที่มา : พธ.ทร.)