วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

รองผู้บัญชาการทหารเรือ และภริยา พร้อมคณะ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 วันนี้ (๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ และ นางบุษบา เผือกผ่อง ภริยา พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๗ พรรษา เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้า ฯ ถวายเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จากการจัดประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ ฯ และนำผู้ชนะเลิศ รับพระราชทานถ้วยรางวัล และผู้สนับสนุนการจัดงานการประกวด เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานของที่ระลึก ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
         มูลนิธิราชสกุลอาภากรใน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ร่วมกับ กองทัพเรือ และบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง จัดประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๗ พรรษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ รอบชิงชนะเลิศระดับนักเรียน อายุไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ (ที่มา : มูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ)