วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558

รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดการปาฐกถา เรื่อง "ศรชล : ความคาดหวังและบทบาทที่ปรับเปลี่ยน"

วันนี้ (๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๘.๕๐ น. พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการปาฐกถาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในหัวข้อ "ศรชล. : ความคาดหวังและบทบาทที่ปรับเปลี่ยน" ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือโท ชัยสินธุ์ ญาดี นายกกรรมการราชนาวิกสภา และเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ กล่าวรายงานการจัดปาฐกถา
         การปาฐกถาในหัวข้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ การปรับบทบาทของศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นศูนย์อำนวยการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ซึ่งการปาฐกถาในครั้งนี้ นับเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญของกองทัพเรือ โดยมีผู้แสดงปาฐกถา ผู้ร่วมเสวนา และผู้เข้าร่วมรับฟัง เป็น ผู้บริหารจากหน่วยงานสำคัญ และเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ สำหรับผู้ร่วมอภิปราย จำนวน ๔ ท่าน ประกอบด้วย พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ, พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ, นายอนุสิษฐ คุณากร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ, รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วัฒนากร อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นาวาเอก เกียรติยุทธ เทียนสุวรรณ รองผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารเรือ เป็นผู้ดำเนินรายการ
         การปาฐกถา หัวข้อ "ศรชล.ความคาดหวังและบทบาทที่ปรับเปลี่ยน" ในครั้งนี้ กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ ดำเนินการถ่ายทอดเสียงผ่านระบบดาวเทียมกองทัพเรือไปออกอากาศในพื้นที่ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๕ น. จนเสร็จสิ้นการปาฐกถา (ที่มา : ราชนาวิกสภา)