วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การแข่งขันเรือใบ รายการ "ดงตาลคลาสสิก แชมป์เปี้ยนชิฟ" ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่าง ๒๗ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘

คณะอนุกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ กองเรือยุทธการ จะจัดการแข่งขันเรือใบ รายการ "ดงตาลคลาสสิก แชมป์เปี้ยนชิฟ" ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณอ่าวดงตาล หน้าสโมสรเรือใบ กองเรือยุทธการ (RTFYC) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กำหนดลงทะเบียนแข่งขัน ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๐.๐๐ น.
          การแข่งขันเรือใบรายการ "ดงตาลคลาสสิก แชมป์เปี้ยนชิฟ" ใช้กฎกติกาของสหพันธ์แล่นใบนานาชาต(ISAF) ปี ๒๐๑๒ - ๒๐๑๖ และข้อปฏิบัติของเรือแต่ละประเภท และข้อปฏิบัติในการแข่งขันโดยมีเรือใบที่ใช้ในการแข่งขัน คือ เรือใบ OK เรือใบ LASER เรือใบ Optimist และ Windsurf สำหรับ การคิดคะแนนใช้ระบบแต้มน้อย (The Low Point Scoring System) จากการแข่งขัน ๔ เที่ยว คิดคะแนนที่ดีที่สุดจำนวน ๓ เที่ยว โดยไม่ตัดเที่ยวทางไกล โดยมีรางวัลสำหรับเรืออันดับที่ ๑ - ๓ ของแต่ละประเภท
         สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสมัครได้ที่ สโมสรเรือใบ กองเรือยุทธการ (RTFYC) หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๖๑๑๘๐ ต่อ ๗๔๗๕๖ และ จ่าเอก ปิยะพงษ์ จันทรวงศ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๔ ๑๓๕ ๕๖๕๖ ค่าสมัครคนละ ๕๐๐ บาท (ที่มา : คณะอนุกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ กร.)