วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กองทัพเรือสหรัฐ ฯ จะส่งเรือ LCS จำนวน ๒ ลำ ประจำการที่สิงคโปร์ ภายในปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ มีรายงานว่า กองทัพเรือสหรัฐ ฯ จะส่งเรือปฏิบัติการใกล้ฝั่ง (LCS) จำนวน ๒ ลำ ไปประจำการในน่านน้ำสิงคโปร์ ภายในปี ๒๕๕๙ โดยลำแรกเป็นเรือชั้น Freedom เข้าทดแทนเรือปฏิบัติการใกล้ฝั่ง USS Fort Worth หลังจากปฏิบัติการครบระยะเวลา ๑๖ เดือน ส่วนลำที่ ๒ เป็นเรือชั้น Independence ทั้งนี้ สหรัฐ ฯ มีแผนส่งเรือ LCS ไปประจำการที่สิงคโปร์ จำนวน ๔ ลำ ภายในปี ๒๕๖๑ (ที่มา : ขว.ทร.)