วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กรมการขนส่งทางบก เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "เดินทางปลอดภัย สดใสวันแรงงาน" พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย ณ ท้องสนามหลวง

วันนี้ (๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น. กรมการขนส่งทางบก ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "เดินทางปลอดภัย สดใสวันแรงงาน" เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างยั่งยืน
         กรมการขนส่งทางบก จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในแหล่งชุมชน หรือท้องถิ่น หรือ Road Show ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่าง ปลอดภัยให้แก่กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้รถใช้ถนนเชิงรุก สำหรับปี ๒๕๕๘ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ โดยร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน สำหรับกิจกรรม "เดินทางปลอดภัย สดใสวันแรงงาน" เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติในปีนี้ จัดให้มีการเดินรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนน ให้ความรู้ถึงสาเหตุและวิธีป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้รถใช้ ถนนในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญของการใช้รถใช้ถนนโดยไม่ประมาท เมาไม่ขับ คาดเข็มขัดนิรภัย และสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ในกลุ่มวัยแรงงาน
         นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย เช่น เกมตอบคำถามเกี่ยวกับกฎจราจร เกมทายปัญหาป้ายจราจร และเกมขดลวดจราจรเพื่อฝึกสมาธิในการขับขี่ ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะสอดแทรก มุมมอง เนื้อหาสาระ ตลอดจนข้อคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับกฎระเบียบ กฎหมายจราจร และเทคนิคการใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย (ที่มา : ขสมก.)