วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธียกเสาเอกอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรี

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๔๕ น. พลเรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธียกเสาเอกอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ บริเวณข้างลานพระบรมราชา- นุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
        หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมกับ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จังหวัดจันทบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบพิธียกเสาเอกอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระปรีชาสามารถของ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่ให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง ประวัติศาสตร์ในวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ รวมถึงประวัติศาสตร์การรบอันกล้าหาญที่สำคัญของพระองค์ และยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรีด้านการท่องเที่ยว เพื่อเชื่อมโยงกับประเทศกลุ่มอาเซียนต่อไป (ที่มา : กปช.จต.)