วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

จีน - รัสเซียฝึกผสมในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นครั้งแรก

กองทัพเรือรัสเซียและจีนฝึกผสมในทะเล เมดิเตอร์เรเนียนเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีเรือรบเข้าร่วม ๙ ลำ อาทิ เรือฟริเกต Linyi และเรือฟริเกต Weifang ของกองทัพเรือจีน เรือฟริเกต Ladny เรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ Alexander Otrakovsky เรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ Alexander Shabalin และยานเบาะอากาศลำเลียงขีปนาวุธ Samum จากกองทัพเรือรัสเซีย โดยมีเรือลาดตระเวน Moskva เป็นเรือบัญชาการ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างกองทัพเรือทั้ง ๒ ฝ่าย และสร้างเสริมขีดความสามารถด้านการรักษาความปลอดภัยในการเดินเรือ รวมทั้งรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงทางทะเล (ที่มา : ขว.ทร.)