วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558

ทัพเรือภาคที่ ๓ จัดหน่วยเรือเดินทางไปร่วมนิทรรศการทางเรือและการบินนานาชาติ LIMA 2015 ณ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย

กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๓ จัดหน่วยเรือเดินทางไปร่วมนิทรรศการทางเรือและการบินนานาชาติ LIMA 2015 ณ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ประกอบด้วย กำลังพลและเรือหลวงชลบุรี โดยมี นาวาเอก พงษ์มิตร ณรงค์กูล ผู้อำนวยการกำลังพล กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นผู้บังคับหน่วยเรือเดินทางไปร่วมนิทรรศการทางเรือและการบินนานาชาติ ทัพเรือภาคที่ ๓
         การจัดหน่วยเรือเดินทางไปร่วมนิทรรศการ ฯ ในครั้งนี้ เป็นไปตามคำเชิญของกองทัพเรือมาเลเซีย ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่กองทัพเรือในการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออัน ดีระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพเรือมาเลเซียและกองทัพเรือชาติอื่น ๆ ที่ส่งกำลังเข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการดังกล่าว รวมทั้งจะทำให้กำลังพลของกองทัพเรือได้รับความรู้และประสบการณ์ในการเดินทาง ในน่านน้ำต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต (ที่มา : ยก.ทร.)