วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558

ขอเชิญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสมทบทุนพัฒนาบริการและจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ๒๙ มีนาคม ศกนี้

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ กำหนดจัดพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสมทบทุนพัฒนาบริการและจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการด้านสุขภาพ รักษาพยาบาล ฟื้นฟูและป้องกันสุขภาพแก่ข้าราชการ ทหาร ครอบครัว และประชาชนทั่วไป โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อ สายทอง เตชะธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าห้วยกุ่ม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานทอดผ้าป่ามหากุศล ณ ห้องโถงชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม เดินรับบิณฑบาต เวลา ๐๗.๓๐ น. และเริ่มพิธีสงฆ์ เวลา ๑๐.๐๐ น.
        ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ตลอดจนครอบครัวและประชาชนทั่วไป ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสมทบทุนพัฒนาบริการและจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี ๐๔๐ ๒ ๓๑๖๘๐ ๖ ชื่อบัญชี เงินบำรุง รพ. หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๙๑๐ และ ๐ ๒๔๗๕ ๒๕๗๖ หรือร่วมออกโรงทาน ติดต่อที่หมายเลข ๐ ๒๔๗๕ ๒๗๗๖ และ ๐ ๒๔๗๕ ๒๘๕๑ สอบถามการบริจาคได้ที่ ศูนย์รับบริจาค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๕๗๖ หรือ สำนักงานผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๗๗๖ (ที่มา : พร.)