วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558

นิทรรศการ LIMA 2015 มีเรือรบจากต่างประเทศร่วมจัดแสดงมากกว่า ๖๕ ลำ ระหว่าง ๑๗ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘

 เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ พลเรือเอก ตัน ศรี อับดุล อาซิส บิน ฮัจญี จาฟาร์ ผู้บัญชาการทหารเรือมาเลเซีย เปิดเผยว่า นิทรรศการกำลังทางเรือและการบินนานาชาติ ปี ๒๐๑๕ (Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition 2015 - LIMA 2015) ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ นั้น จะมีผู้บัญชาการทหารเรือจาก ๑๗ ประเทศ และผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ จาก ๑๕ ประเทศ ตอบรับคำเชิญเข้าร่วมงาน โดยมีเรือรบจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมจัดแสดงมากกว่า ๖๕ ลำ โดยกองทัพเรือมาเลเซีย จะนำเรือดำน้ำ KD Tunku Abdul Rahman และเรือรบอื่น ๆ ร่วมจัดแสดง ๑๒ ลำ หน่วย Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA) จะนำเรือร่วมจัดแสดง ๓๖ ลำ ขณะที่กองทัพเรือรัสเซียจะจัดเรือพิฆาต Admiral Panteleyev เรือน้ำมัน Pechenega เรือลากจูงสำหรับกู้ภัย SB - 522 และกองทัพเรือสิงคโปร์ จะจัดเรือฟริเกต RSS Stalwart เข้าร่วมแสดงในงาน KIMA 2015 ด้วย (ที่มา : ขว.ทร.)