วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

กองทัพเรือมาเลเซีย จะได้รับเรือ LCS ลำแรก ในปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักข่าว Bernama รายงานการเปิดเผยของบริษัท Boustead Heavy Industries Corporation Berhad (HHIC) มาเลเซีย ว่า กองทัพเรือมาเลเซียจะได้รับเรือปฏิบัติการใกล้ฝั่ง (Littoral Combat Ships - LCS) ลำแรก ในต้นปี ๒๕๖๒ ขณะนี้ยังคงอยู่ในชั้นประกอบตัวเรือซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปี ๒๕๕๗ และคาดว่าจะทำการทดสอบทางทะเลในช่วงต้นปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ บริษัทBHIC ได้ออกแบบโดยเพิ่มความยาวของเรือจาก ๑๐๕ เมตร เป็น ๑๑๑ เมตร ตามคำร้องขอของกองทัพเรือมาเลเซีย เพื่อใช้ในการจอดเฮลิคอปเตอร์ (ที่มา : ขว.ทร.)