วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

คณะผู้แทนกองทัพเรืออาเซียน เยี่ยมคำนับ รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และเยี่ยมชมหน่วยกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ

วันนี้ (๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือโท ดุษฎี สังขปรีชา รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ รับเยี่ยมคำนับจากคณะผู้แทนกองทัพเรืออาเซียน ในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุม ผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน 4th ASEAN Navy Young Officers Interaction Program 2015 และเยี่ยมชมหน่วยกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ ณ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
         จากนั้น คณะผู้แทนกองทัพเรืออาเซียน เดินทางไปเข้ารับฟังบรรยายสรุปขีดความสามารถด้านHA/DA บนเรือหลวงอ่างทอง และเยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร (ที่มา : ยก.ทร.)