วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

นาวิกโยธินอินโดนีเซียและสหรัฐฯ ฝึกผสม Iron Lantern

กองพันลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบก นาวิกโยธินอินโดนีเซีย และ นาวิกโยธินสหรัฐฯ ฝึกผสม Iron Lantern ระหว่างวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ ศูนย์ฝึก นาวิกโยธินบาลูรัน จังหวัดชวาตะวันออก อินโดนีเซีย เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในด้านหลักนิยมและยุทธวิธีในการรบ และเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคาม โดยเฉพาะภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางทะเล (ที่มา : ขว.ทร.)