วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ จัดประชุมใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๗

วันนี้ (๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ ของสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ ณ อาคารนันทอุทยานสโมสร ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๗ และแผนการดำเนินงาน ในปี ๒๕๕๘ และวาระสำคัญคือการเลือกตั้งนายกสมาคมแข่งเรือใบฯ แทน พลเรือเอก สุรศักดิ์ ฯ ที่หมดวาระ หลังจากดำรงตำแหน่งครบ ๒ ปี ในปีนี้ โดย พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เข้าร่วมประชุมฯ
         สำหรับการดำเนินการของ สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ ในปี ๒๕๕๘ นอกจากการเตรียมทีมเข้าแข่งขันลงเเข่งชิงแชมป์โลก รายการ "ไอเอสเอเอฟ เซลลิ่ง เวิลด์คัพ 2015" ที่ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ และเตรียมทีมเพื่อเข้าร่วมแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๘ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ นี้ รวมถึงการส่งนักแล่นใบเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติเหมือนเช่นทุกปีที่ ผ่านมา ทางสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ ยังได้จัดทำแผนการเสริมสร้างนักกีฬาดาวรุ่งรุ่นใหม่ โดยเฉพาะนักกีฬาเยาวชน เพื่อทดแทนนักกีฬารุ่นเก่าที่ผันตัวเองไปเป็นผู้ฝึกสอน ในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานของนักแล่นใบไทยให้ เป็นที่ยอมรับของนักแล่นใบในภูมิภาคเดียวกัน รวมถึงจะสานต่อนโยบายเดิม ในการเปิดการอบรมเผยแพร่กีฬาเรือใบ ให้เป็นที่แพร่หลายในหมู่ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยร่วมกับสโมสรสมาชิกและชมรมเรือใบต่าง ๆ ทั่วประเทศ อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเผยแพร่กีฬาเรือใบ (ที่มา : สลก.ทร.)