วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ต้อนรับ ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ ๕ กองทัพบกราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์

วันนี้ (๗ มกราคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือโท สมศักดิ์ พยัคคง ที่ปรึกษากองทัพเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ วางพวงมาลาในนามของกองทัพเรือถวายราชสักการะพระบวรราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี ๒๕๕๘ ณ พระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โดยมีข้าราชการของหน่วยในพื้นที่กรุงเทพ ฯ เข้าร่วมพิธี (ที่มา : พร.)