วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ภายใน ๒๕ พฤศจิกายน นี้

ด้วยสำนักงานผู้ประสานการปฏิบัติกับ นายทหารชั้นนายพลเรือที่ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ และผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ จะเดินทางไปเยี่ยมหน่วยและศึกษาภูมิประเทศพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๘ ถึง ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยจะจัดกิจกรรมมอบสิ่งของอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ดุริยางค์ (เมโลเดี่ยน) เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ ยาและเวชภัณฑ์ ผ้าห่มกันหนาว รวมทั้งเสื้อผ้าใช้แล้ว ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง
          ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของดังกล่าว สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ ว่าที่ เรือตรี ปรีชา แก้วเพ็ชร์ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๕๑๗๔, ๐๘ ๑๐๐๙ ๑๔๓๒ และ พันจ่าเอก สัญชัย เอี่ยมฤทธิ์ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๓๑๖๓ หรือ ๐๘ ๐๖๑๐ ๓๘๘๓ ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (ที่มา : สน.ผู้ประสานการปฏิบัติฯ)