วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ขอเชิญชมสารคดีพิเศษการเชิดชูความเสียสละและความกล้าหาญของกำลังพลกองทัพเรือในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตอน จ่าเอก สุทิน สีม่วง

ขอ เชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว ชมรายการสารคดีพิเศษการเชิดชูความเสียสละและความกล้าหาญของกำลังพลกองทัพ เรือในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้" ชุดราชนาวี ที่ปลายด้ามขวาน ตอน "จ่าเอก สุทิน สีม่วง" รายการ อีซี่เวนเดย์ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๔.๕๕ น. - ๑๕.๒๐ น. (ที่มา : กพร.ทร.)