วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

จีนเสริมสร้างแนวป้องกันพรมแดนของประเทศ

  เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน แถลงระหว่างการประชุมระดับชาติของจีน ว่า ในขณะที่มีความขัดแย้งในการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน จีนจะเสริมสร้างแนวป้องกันพรมแดนทั้งทางบกและทางทะเลที่แข็งแกร่งให้มากขึ้น พร้อมทั้งเรียกร้องให้กองทัพและประชาชนจีนสร้างความสมดุลระหว่างการป้องกันพรมแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ (ที่มา : ขว.ทร.)