วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557

สภากาชาดไทยเชิญชวนประชาชนร่วมงาน "วันผู้บริจาคโลหิตโลก ๒๕๕๗"

 สภากาชาดไทยเชิญชวนประชาชนร่วมงาน "วันผู้บริจาคโลหิตโลก ๒๕๕๗" ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ภายใต้สโลแกน "Safe blood for saving mothers" สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิตอย่างเพียงพอและปลอดภัย เพื่อช่วยชีวิตแม่ที่อาจเสียชีวิตจากการคลอดบุตร
        การจัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลกกำหนดจัดขึ้นในปีนี้ เป็นครั้งแรก ตามนโยบายขององค์การอนามัยโลก, สหพันธ์สภากาชาด และสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ, สหพันธ์องค์การผู้บริจาคโลหิตโลก และสมาพันธ์การถ่ายโลหิตโลกได้ร่วมกันกำหนด ให้วันที่ ๑๔ มิถุนายน เป็น วันผู้บริจาคโลหิตโลก ซึ่งเป็นวันเกิดของ ดอกเตอร์คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบ เอบีโอ ถือได้ว่าเป็นการค้นพบที่สำคัญยิ่งต่องานบริการโลหิต และ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และแสดงความขอบคุณต่อผู้บริจาคโลหิต โดยเฉพาะ ผู้บริจาคประจำ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริจาคโลหิตรุ่นใหม่หรือ กลุ่ม Young Blood, Young Generation เจริญรอยตาม และยังมุ่งรณรงค์ให้มีการบริจาคโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
          สำหรับประเทศไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จัดงานขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๔๗ อย่างต่อเนื่อง ปีนี้ เป็นปีที่ ๑๑ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริจาคโลหิตสูงสุด (Super Donors) ๓ กลุ่ม ได้แก่ ชมรมผู้บริจาคโลหิต ๑๐๐ ครั้ง ชมรมผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ และ Club 25 of Thailand, การรับบริจาคโลหิต สเต็มเซลล์ ดวงตา และอวัยวะ กิจกรรมเขียนข้อความแสดงตนว่าเป็นผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ บนกำแพงแห่งมนุษยธรรม (Wall of Humanity), การแสดงพลังด้วยการเติมหยดเลือดลงในถุงบริจาคโลหิตขนาดยักษ์ , สนุกกับการถ่ายภาพตราไปรษณียากรส่วนตัวเป็นที่ระลึก, การประมูลของรักดารา, มินิคอนเสิร์ต จากศิลปิน นักร้อง และ Club 25 of Thailand, เกมสนุกชิงรางวัล การจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้บริจาคโลหิต เป็นต้น ผู้บริจาคโลหิตในงานจะได้รับ "เสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลก ๒๕๕๗" เป็นที่ระลึก ตั้งเป้าได้รับโลหิตจำนวน ๔,๐๐๐ ยูนิต
          ส่วนภูมิภาคบริจาคโลหิต ได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ นครสวรรค์ อุบลราชธานี ขอนแก่น นครราชสีมา ชลบุรี ราชบุรี สงขลา (อำเภอหาดใหญ่) ภูเก็ต และงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ประจวบคีรีขันธ์ สอบถามรายละเอียด ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหา ผู้บริจาคโลหิต หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๔๓๐๐
(ที่มา : สภากาชาดไทย)