วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

วันนี้ (๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ เสนาธิการทหารเรือ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบ เรียบร้อยบริเวณจุดตรวจ จุดสกัดกองทัพเรือเพื่อประชาชน เพื่อรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ณ กองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพเรือ ที่ ๕ วัดโคธาราม อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ,กองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพเรือ ที่ ๔ วัดศรีวารีน้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ และ กองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพเรือ ที่ ๒ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมกับรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของกองร้อยรักษาความสงบที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม จุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (ที่มา : ยก.ทร.)