วันพุธที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

สำนักงานทหารเรือหญิง จัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้แก่กำลังพลหญิงพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ใน ๒๘ พฤษภาคม นี้

 สำนักงานทหารเรือหญิง จัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้แก่กำลังพลหญิงพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล วันพุธที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร กิจกรรมประกอบด้วย ๑) บลูเบอรี่ชีสพาย ๒) เต้าฮวยนมสด ๓) เทียนหอมดีไซน์ ๔) โคมไฟจิ๊กซอว์
         ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการหญิง ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพ สามารถสมัครได้ที่ผู้แทนทหารเรือหญิงประจำหน่วย ภายในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (ที่มา : สน.ทร.หญิง)