วันจันทร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557

กองทัพเรือสิงคโปร์ส่ง RSS Formidable ร่วมการสวนสนามทางเรือที่จีน


เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา (๒๔ เมษายน ๒๕๕๗) กองทัพเรือสิงคโปร์ส่งเรือฟริเกต RSS Formidable ร่วมการฝึกผสมพหุภาคีทางทะเลและสวนสนามทางเรือที่เมืองชิงเต่าของจีน พร้อมด้วยเรือรบจากประเทศต่าง ๆ อีก ๑๗ ลำ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสสถาปนากองทัพเรือจีนครบรอบ ๖๕ ปี อนึ่ง พลเรือตรี อึ้ง ชีเป็ง ผู้บัญชาการทหารเรือสิงคโปร์ เยือนจีนเพื่อร่วมการประชุม Western Pacific Naval Symposium (WPNS) เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ด้วย (ที่มา : ขว.ทร.)