วันจันทร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557

กองทัพเรือ จะทำการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ระหว่าง ๑๗ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ และกำหนดรายงานตัว ใน ๑๗ มิถุนายน

กองทัพเรือ จะทำการเรียกพลนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนและนายทหารประทวนกองหนุน พรรคนาวิน สังกัดหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
จึงขอให้ผู้ที่ได้รับคำสั่งเรียกพลหรือหมายเรียกพลเดินทางไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ อาคารกองบังคับการ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมกำลังพลทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๖๘๕ และ ๐ ๒๔๖๕ ๐๐๑๒ (ที่มา : กพ.ทร.)