วันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557

กองทัพเรือร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗

วันนี้ (๒๕ เมษายน ๒๕๕๗) เวลา ๐๗.๐๐ น. พลเรือเอก สรชา ศรประทุม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศสวรมหาราช พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย
         และในวันเดียวกัน เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ณ พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี พลเรือโท ผดุงศักดิ์ อินทร์ประสิทธิ์ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาในนามของกองทัพเรือ ถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี (ที่มา : กพ.ทร.)