วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

พิธีมอบรางวัล "พ่อตัวอย่าง" ให้กับข้าราชการ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ

วันนี้ (๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖) เวลา ๑๑.๐๐ น. พลเรือตรี ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ เป็นประธานมอบรางวัล "พ่อตัวอย่าง" ให้กับข้าราชการ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ณ ห้องเรียน กองร้อยกองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี คุณจิตราวิณี วรรณกร ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายสื่อสารและองค์การสัมพันธ์ สายงานเลขาธิการองค์การธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ฯ
       กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ จำกัด มหาชน จัดพิธีมอบรางวัล "พ่อตัวอย่าง" ให้กับข้าราชการกองเรือทุ่นระเบิด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กำลังพลมีจิตสำนึกในการประพฤติและปฏิบัติตนในฐานะข้าราชการที่ดี เป็นพ่อตัวอย่าง และเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตสำหรับกำลังพลของกองเรือทุ่นระเบิดต่อไปในอนาคต ซึ่งมีกำลังพลที่ได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างประจำปีนี้ มีจำนวน ๖ นาย (ที่มา : กทบ.กร.)