วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ ๑๔ ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๓๐ มิถุนายน
         มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ ๑๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สนใจซื้อใบสมัครได้ที่ โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหาร อาคารคณะรัฐศาสตร์ ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น.
(ที่มา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง)