วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559

ผู้บัญชาการทหารเรือมาเลเซีย ต้องการให้หน่วยงานรักษาความมั่นคงเพิ่มความร่วมมือด้านการข่าว

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา มีรายงานถ้อยแถลงของ พลเรือเอก ดาโต๊ะเซอรี อามัดคามารุลซามาน บาดารุดดิน ผู้บัญชาการทหารเรือมาเลเซีย ว่า หน่วยงาน รักษาความมั่นคงของมาเลเซียจำเป็นต้องเพิ่มความร่วมมือ ด้านการข่าวระหว่างกัน เพื่อปกป้องอธิปไตยในน่านน้ำมาเลเซีย จากภัยคุกคามจากกลุ่มติดอาวุธ โดยเฉพาะกลุ่มรัฐอิสลาม (IS) โดยให้หน่วย Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA) รายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ภัยคุกคามในน่านน้ำมาเลเซียภายใต้อำนาจของ MMEA ส่วนกองทัพเรือมาเลเซียให้จัดเรือรบ ๙ ลำ ออกปฏิบัติการเพื่อรักษาความปลอดภัยในน่านน้ำรัฐซาบาห์ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง(ที่มา : ขว.ทร.)