วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559

กำหนดสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพ พลเรือโท โรช วิภัติภูมิประเทศ

พลเรือโท โรช วิภัติภูมิประเทศ ข้าราชการบำนาญ สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ และมีกำหนดสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ศาลา ๑๐ วัดโสมนัส ราชวรวิหาร ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร และกำหนดพระราชทานเพลิงศพณ ฌาปนสถานวัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. จึงแจ้งมายังผู้รู้จักคุ้นเคยทราบโดยทั่วกัน(ที่มา : ศปก.ทร.)