วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กองทัพเรือ และ สมาคมเจ้าของเรือไทย ร่วมหารือปัญหาเรือไทยโดนโจรสลัดปล้นในช่องแคบมะละกาและทะเลจีนใต้

วันนี้ (๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในการหารือปัญหาเรือไทยโดนโจรสลัดปล้นในช่องแคบมะละกาและทะเลจีนใต้ ร่วมกับ นายภูมินทร์ หะรินสุต ประธานสมาคมเจ้าของเรือไทย ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือและผู้เกี่ยวข้อง และคณะสมาคมเจ้าของเรือไทย เข้าร่วมหารือ
          ตามที่สมาคมเจ้าของเรือไทยขอหารือกับกองทัพเรือในครั้งนี้ สืบเนื่องจากในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ มีเหตุการณ์การปล้นเรือในช่องแคบมะละกา ๔๔ เหตุการณ์ และทะเลจีนใต้ ๔๐ เหตุการณ์ ในจำนวนนี้เป็นเรือสินค้าไทย จำนวน ๕ ลำ และตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมา เรือสินค้าไทยถูกโจรสลัดปล้นไปแล้ว จำนวน ๒ ลำ ทำให้ผู้ประกอบการที่ต้องนำเรือผ่านพื้นที่ดังกล่าวเกิดความไม่มั่นใจในความ ปลอดภัย ทางสมาคมเจ้าของเรือไทยจึงขอหารือกับกองทัพเรือ นับเป็นโอกาสอันดีที่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ ได้รับทราบความต้องการของทางสมาคมเจ้าของเรือไทยที่แท้จริง รวมทั้งยังเป็นโอกาสที่กองทัพเรือจะได้บรรยายสรุปสถานการณ์การกระทำอันเป็น โจรสลัดปล้นในช่องแคบมะละกาและทะเลจีนใต้ และชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาการกระทำอันเป็นโจรสลัด ฯ ในโอกาสนี้ด้วย (ที่มา : ยก.ทร.)