วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กองทัพเรือ จัดงานรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวีรกรรมของวีรชนในวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒

กองทัพเรือ กำหนดจัดงานรำลึกวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. ภายในงานมีพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีสดุดีวีรชนในวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ พิธีสงฆ์ และนิทรรศการเทิดพระเกียรติ นิทรรศการสดุดีวีรชน
         กองทัพเรือ จัดงานรำลึกวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และรำลึกถึงวีรกรรมของวีรชนในวิกฤตการณ์ร.ศ.๑๑๒ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๓๖ ช่วงที่ฝรั่งเศสเข้ามาล่าอาณานิคมในไทย จนเกิดการสู้รบที่บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา และทำให้ไทยต้องเสียดินแดนไปบางส่วน คือ พื้นที่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบัน และหลังจากยุติการสู้รบ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงเลิกว่าจ้างชาวต่างชาติมาเป็นผู้บังคับการเรือ และฝึกกำลังพลที่เป็นคนไทยให้มีศักยภาพ จนประสบความสำเร็จและมีความเจริญก้าวหน้ามาถึงทุกวันนี้ จึงถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทหารเรือและหน่วยงานต่าง ๆ อีกหลายหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นมา เนื่องจากวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ (ที่มา : ฐท.กท.)